Gite Nhà Vườn Năm Hiền

– Adresse:  558/10 Bình An A, Thị Trấn Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
– Tel: +84 9 18 33 39 14 – Fax: +84 9 32 01 07 09
– Email: nhavuonnamhien@gmail.com