Nhà Vườn Năm Hiền Cottage

– Address: 558/10 Bình An A, Thị Trấn Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
– Tel 1: +84 9 18 33 3914 – Tel 2: +84 9 32 01 07 09
– Email: nhavuonnamhien@gmail.com